مشخصات شيشه شوي بي بي لند مدل 344

اصولا شستن ته بطري شيشه شير سخت مي باشد و با توجه به اينكه در هنگام شستشوي دستي به علت عدم دسترسي كامل به ته آن ممكن است به صورت مطلوب تميز نشود كه براي رفع اين موضوع استفاده از يك شيشه شوي مناسب توصيه مي شود.

شيشه شوي بي بي لند مدل 344 داراي دو عدد فرچه در ابعاد مختلف كوچك و بزرگ بوده كه هر كدام داراي كاربردي متفاوت است كه از فرچه سايز بزرگ آن براي شستن بطري و از فرچه ي كوچك آن براي شستن كامل سرشيشه استفاده ميشود.

جنس دسته ي آن پلاستيكي در دو رنگ سبز و نارنجي و جنس فرچه ي سري آن ابري و به رنگ سفيد مي باشد.

اين محصول توليد كشور ايران بوده داراي كيفيت و جنس مطلوب مي باشد و استفاده از آن يك راه كار عالي براي بهداشت و نظافت شيشه شير نوزاد خواهد بود.