ويلچر برقي براي كساني كه مجبورند ساعتهاي طولاني روي صندلي چرخدار بنشبنند طراحي شده است. اين صندلي ها براي استراحت و راحتي بسيار مناسب هستند و حتي كساني كه مجبور به استفاده از دستگاههايي مانند دستگاه تنفس و غيره هستند مورد استفاده قرار مي گيرد.
به شعاع چرخش و قدرت مانور بالاي اين وسيله، امكان حركت بر روي چمن، ماسه، سنگ فرش و غيره به راحتي ميسر مي شود.
همچنين به دليل تنظيم شيب و ارتفاع صندلي هاي چرخ دار برقي به راحتي قابليت حمل فرد وجود داشته و به راحتي مي تواند به طور مستقل از آن استفاده نمايد.


ويلچر برقي فلزي تاشو آزمد 250 واتي مدل AZ 110A، با وزن 59.7 كيلوگرم، قابليت حمل حداكثر وزن 110 كيلوگرم را داشته و به دليل داشتن اهرم كنترل سرعت، عقب و جلو رفتن به راحتي امكان پذير مي باشد.

همچنين اين ويلچر داراي كمك ترمز بوه و نوع ترمز آن از نوع فشاري مي باشد. و به دليل  وجود چرخهاي كوچك در آن از واژگون شدن جلوگيري به عمل مي آيد.
محل قرار گيري ساعد و پاي در اين وسيله متحرك بوده و باعث استفاده آسان فرد معلول مي شود.