تفنگ آبپاش پمپي

آب‌بازي يكي از بهترين و لذت‌بخش‌ترين كارهايي است كه كودكان و حتي بزرگسالان از انجام‌ دادنش لذت مي‌برند. تفنگ آبپاش پمپي اسلحه‌ي آبپاش مخزني نسبتا بزرگ دارد كه معمولا دير خالي مي‌شود. اين تفنگ به‌صورت خشابي كار مي‌كند. بايد مخزن آب آن را كاملا پر كنيد تا هوايي داخل آن نماند؛ بعد با محكم‌كردن درِ واشردار مخزن، ديگر هيچ هوايي به داخل كشيده نمي‌شود. حالا بايد توسط خشاب جلوي اسلحه آب را به درون لوله‌ها پمپ كنيد؛ اسلحه‌ي شما آماده‌ي شليك آب است.