شيشه شير نوزادي

شيشه شير نوزادي در طول رشد نوزاد براي بهبود رشد و تغذيه او يك وسيله ي كاربردي به حساب مي آيد چرا كه مادران مي توانند در مواقع لازم براي تغذيه كودك توسط شير خشك از آن استفاده نمايند. البته استفاده از شيشه شير صرفا براي تغذيه شيرخشك كاربرد نداشته و در مواقعي كه مادر نياز به دور شدن از كودك خود براي چند ساعت دارد مي تواند از آن استفاده كند و با دوشيدن شير خود و ذخيره كردن آن در بطري شيشه شير امكان تغذيه نوزاد خود را فراهم سازد.

قيمت انواع شيشه شير

با توجه به كاربرد فراوان شيشه شير مدل هاي مختلفي از قبيل شيشه شير ارتودنسي ، شيشه شير پريكس ، شيشه شير ضد نفخ و … از برندهاي مطرحي همچون ناك ، چيكو ، بيبي لند و هزاران برند ديگر با قيمتهاي مختلف در بازار در حال فروش مي باشند كه در اينجا به قيمتهاي محبوب ترين و پر فروش ترين ها مي توانيد دسترسي داشته باشيد.

خريد سرشيشه ارزان

يك سر شيشه ي استاندارد به كودك شما اين اجازه را مي دهد تا به راحتي مكيده ، بلعيده ، مكث و نفس بكشيد پس در انتخاب يك سرشيشه مناسب هميشه بايد دقت به خرج داد.

در برخي از شيشه شيرها امكان تعويض سرشيشه وجود دارد تا در صورتي كه طي مكيدن مداوم تغييراتي در سوراخ نوك سرشيشه ايجاد شد بتوان بدون دور انداختن بطري تنها با عوض كردن سري آن با كمترين هزينه شيشه شير جديد تهيه نمود. سر شيشه هايي كه داراي سوراخ خيلي كوچك هستند مانع از نفوذ هوا در طول مكيدن ميشوند لذا از ايجاد نفخ جلوگيري مي كنند.