عروسك فيل لاميز (lamaze)

عروسك فيل لاميز (lamaze) ، يك اسباب بازي زيبا به شكل فيل بوده كه از پارچه هاي مختلف و با رنگهاي شاد ساخته شده است و با تكان دادن آن كه صداي جغجغه توليد ميشود ،باعث بهبود مهارتهاي ديداري و شنيداري كودك مي شود. اين عروسك در دستش داراي دو حلقه ميباشد كه كودك با گرفتن اين حلقه در دست ميتواند تفاوت جنس پارچه و پلاستيك را در دستش حس كند و باعث تقويت هوش منطقي كودك شود.